Regulamin

Regulamin
IV Ogólnopolskich Mistrzostw Zielonej Góry – ZG OPEN 2020 w Bowlingu Sportowym
(03-09.02.2020)

GRAND PRIX POLSKI #4

1. Organizator:

Bowling Club Zielona Góra, ul. Zacisze 16. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Uczestnicy startują w turnieju na własną odpowiedzialność i zrzekają się roszczeń przeciwko organizatorowi w przypadku odniesienia szkód czy obrażeń.

2. Uczestnictwo, opłaty wpisowe, terminy

• W turnieju mogą uczestniczyć wszyscy bez względu na wiek i płeć. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę przynajmniej jednego rodzica.

• Listy startowe dla najlepszych 14 mężczyzn i 6 najlepszych kobiet z Rankingu Kadry Polski oraz 3 najlepszych zawodników poprzedniej edycji zostaną otwarte na 3 dni przed oficjalnymi zapisami tj. 06.01.2020. Zapisu dokonuje się mailowo na adres: manager@bczg.eu. Zgłoszenie powinno zawierać:
1. Imię i nazwisko,
2. Klub
3. Nr licencji
4. Numery składów oddzielone przecinkiem (MAKSYMALNIE DWIE RUNDY).

Płatności za wybrane rundy należy dokonać na konto Bowling Club s.c. w Santander Bank nr 32 1910 1048 2408 5420 1469 0001 do dnia 10.01.2020 r. W przypadki braku płatności w terminie zawodnik zostanie usunięty z list.

• Regularne listy startowe zostaną otwarte 09.01.2020 r. o godz. 18:00. Zapisów dokonuje się online na stronie turnieju https://zgopen.kreglezg.pl. Zapisu należy dokonać podając: imię i nazwisko, miasto/klub, numer licencji, email i telefon (email i telefon widoczny jest tylko dla organizatora dla weryfikacji i przekazywania informacji związanych z turniejem). W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt pod tel. 886 551 331.

OPŁATY – Po podaniu powyższych danych – zawodnik zostanie przeniesiony na stronę płatności, gdzie należy dokonać opłaty za wszystkie wybrane rundy eliminacyjne, o czym poinformowany zostanie dodatkowo e-mailem. Zawodnicy, którzy opłacą swoje rundy od razu, na listach startowych otrzymają status „ZAPISANY – OPŁACONY”. Zawodnicy, którzy nie dokonają od razu płatności, otrzymają status „ZAPISANY – NIEOPŁACONY” oraz będą mogli w ciągu 24h dokonać płatności za rundy. Po upływie 24h, w przypadku niedokonania płatności, zawodnicy zostaną automatycznie usunięci z list startowych. Organizator nie przewiduje zwrotu środków za opłacone rundy, w których zawodnik nie zagrał.

Juniorzy do lat 16 nie będą ponosić odpłatności za 3 dowolne rundy eliminacyjne. Za kolejne zobowiązani są zapłacić, przy czym podczas zapisu juniora poprzez stronę, należy w sposób standardowy opłacić jego rundy eliminacyjne, a organizator zwróci kwotę odpowiadającą trzem wybranym przez niego rundom opiekunowi przed przystąpieniem juniora do pierwszej rundy.

• Zawodnicy zapisani na listę rezerwową nie dokonują płatności. W momencie wskoczenia na listę główną, o czym zawodnika powiadomi bezpośrednio organizator, zawodnik ma 24h na dokonanie płatności na konto Organizatora w Santander Bank 32 1910 1048 2408 5420 1469 0001. Po upływie 24 zawodnik zostanie usunięty z listy startowej o ile nie opłaci rundy.

• Dokonanie zapisu jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości zapisów Regulaminu.

Rundy eliminacyjne:

1 runda – PONIEDZIAŁEK 03.02.2020, GODZ. 13:00 – 90 zł
2 runda – PONIEDZIAŁEK 03.02.2020, GODZ. 16:30 – 90 zł
3 runda – PONIEDZIAŁEK 03.02.2020, GODZ. 20:30 – 90 zł

4 runda – WTOREK 04.02.2020, GODZ. 13:00 – 90 zł
5 runda – WTOREK 04.02.2020, GODZ. 16:30 – 90 zł
6 runda – WTOREK 04.02.2020, GODZ. 20:30 – 90 zł

7 runda – ŚRODA 05.02.2020, GODZ. 13:00 – 90 zł
8 runda – ŚRODA 05.02.2020, GODZ. 16:30 – 90 zł
9 runda – ŚRODA 05.02.2020, GODZ. 20:30 – 90 zł

10 runda – CZWARTEK 06.02.2020, GODZ. 13:00 – 90 zł
11 runda – CZWARTEK 06.02.2020, GODZ. 16:30 – 90 zł
12 runda – CZWARTEK 06.02.2020, GODZ. 20:30 – 90 zł

13 runda – PIĄTEK 07.02.2020, GODZ. 9:00 – 100 zł
14 runda – PIĄTEK 07.02.2020, GODZ. 13:00 – 100 zł
15 runda – PIĄTEK 07.02.2020, GODZ. 16:30 – 100 zł
16 runda – PIĄTEK 07.02.2020, GODZ. 20:30 – 100 zł

17 runda – SOBOTA 08.02.2020, GODZ. 8:30 – 110 zł
18 runda – SOBOTA 08.02.2020, GODZ. 11:30 – 110 zł
19 runda – SOBOTA 08.02.2020, GODZ. 15:30 – 110 zł
20 runda – SOBOTA 08.02.2020, GODZ. 19:30 – 110 zł
DESPERADO – SOBOTA 08.02.2020, GODZ. 22:30 – 50 zł

• Finał STEP 1 grupa 1 – NIEDZIELA 09.02.2019 r. – godz. 9:00
• Finał STEP 1 grupa 2 – godz. 11:30
• Finał STEP 2 – godz. 14:00
• Finał STEP 3 – godz. 16:30
• dekoracja ok. godz. 17:40

3. Smarowanie

W tym roku długość smarowania 40 stóp. Ratio 1:3,52. Maszyna natryskowa Kegel Kustodian Walker. Detergent – Defence-C, olej – Prodigy lub Fire.
Smar ZG OPEN 2020.pdf
Nazwaliśmy je ZG OPEN 2020, tak naprawdę jednak jest to smarowanie z US Open. Z którego roku nie zdradzimy 🙂 Dociekliwi znajdą.

4. Formuła turnieju:

Turniej rozgrywany jest w kategorii indywidualnej open w dwóch grupach Sport i Amator.
– grupa Sport – zawodnicy ze średnią 170 pkt. i więcej – kategoria obowiązkowa dla zawodników walczących o punkty rankingowe Kadry Polski.
– grupa Amator – zawodnicy ze średnią poniżej 170 pkt.

Sprawdzanie średniej odbywa się w kolejności: średnia PZK sezon 2018/2019 lub wcześniejszych, średnia z lig lokalnych, orzeczenie organizatora. Każdy z zawodników ma prawo przeniesienia się do grupy wyższej zgłaszając przeniesienie przed rozegraniem swojej pierwszej rundy.

• Podczas zawodów będzie prowadzona osobna klasyfikacja par. Zawodnicy mogą wystąpić tylko raz w danej parze, jednak nielimitowaną ilość razy. Rozstrzygnięcie następuje wraz z zakończeniem ostatniej rundy eliminacyjnej. Konkurencja Par jest płatna – 40 zł od pary.
• Podczas zawodów będzie prowadzona osobna klasyfikacja na najlepszą Panią do momentu zakończenia turnieju oraz najwyższą grę do zakończenia turnieju. Najlepszą Panią będzie najwyżej sklasyfikowana Pani w grupie Sport.
• Każda z Pań oraz juniorzy (do lat 16) otrzymują HCP w wys. 8 pkt. do gry. Maksymalna gra z HCP to 300 pkt.
• Przed każdą rundą eliminacyjną nastąpi smarowanie torów oraz rozgrzewka 8 min. Przed rundami finałowymi również nastąpi smarowanie torów.
• Po dwóch grach na jednej parze torów w rundach eliminacyjnych oraz po 1 grze w rundach finałowych zawodnicy przesuwają się o 2 tory w prawo.
• Desperado – 1 gra, bez smarowania. Max. liczba graczy na torze – 3. Bez przechodzenia między torami.
• Zawodników prosi się o przybycie 20 minut przed składem. Losowanie torów odbywa się 15 minut przed składem.
• Max. liczba uczestników w jednej rundzie eliminacyjnej – 20. Decyduje kolejność zgłoszeń. Max. liczba graczy na parze torów w rundach eliminacyjnych i finałowych – 5.
• Warunkiem odbycia się rundy eliminacyjnej jest minimum 8 zawodników.

5. System rozgrywek:

Turniej składa się następujących etapów:

1. Eliminacje:
– 6 gier dla wszystkich grup Sport i Amator. O awansie decyduje suma gier.
– grupa Sport: miejsca 1-4 awansują bezpośrednio do finału STEP2, miejsca 5-34 awansują do finału STEP1.
– grupa Amator: miejsca 1-7 awansują do finału STEP1
– Desperado: do STEP1 przechodzi 2 graczy w grupie Sport i 1 gracz w grupie Amator,

2. Finał STEP1 (dla grupy Sport i Amator) – 4 gry od zera
Gracze grają w dwóch turach:
• o godz. 9:00 (grupa Sport – miejsca 17-34 + 2 graczy z Desperado)
• o godz 11:30 (grupa Sport – miejsca 5-16 oraz grupa Amator miejsca 1-7 + 1 gracz z Desperado)
– Grupa Sport – do finału STEP2 przechodzi najlepszych 16 graczy ze STEP1
– Grupa Amator – do finału STEP3 przechodzi najlepszych 4 graczy ze STEP1

3. Finał STEP 2 (tylko dla Grupy Sport) – 4 gry od zera
• godz. 14:30 (gracze 1-4 z eliminacji + najlepszych 16 graczy ze STEP1).
– Do finału STEP3 przechodzi 4 graczy.

4. Finał STEP3 – drabinka steplaadder (dla Sport i Amator)
Godz. 17:00. Ścisły finał dla najlepszych 4 graczy w grupie Sport oraz Amator.
– Pojedynek Nr 1: zawodnik z miejsca 4 z zawodnikiem z miejsca 3
– Pojedynek Nr 2: zawodnik z miejsca 2 ze zwycięzcą pojedynku Nr 1
– Pojedynek Nr 3: zawodnik z miejsca 1 ze zwycięzcą pojedynku Nr 2. Jeżeli pierwszą grę, wygra zawodnik, który po rundzie finałowej zajął miejsce 1, to zwycięża. Gdy pierwszą grę wygra zawodnik „dochodzący” – to zawodnik z miejsca pierwszego po rundzie finałowej ma prawo do rewanżu. W tym wypadku decyduje suma dwóch gier.
Pojedynki stepladder odbywają się na parze torów. Przed każdym z pojedynków stepladder nastąpi rozgrzewka 4 min.

W przypadku remisu w eliminacjach lub rundach finałowych decyduje wyższa ostatnia gra zawodnika, dalej przedostatnia, itd.

6. Nagrody:

Gwarantowana min. pula nagród w grupie SPORT – 11.000 zł. Zawodnicy nieobecni podczas ceremonii wręczania nagród nie otrzymują ich.

 

7. Uregulowania dodatkowe:

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.Wszystkie protesty i zażalenia muszą zostać zgłoszone do organizatorów, natychmiast po zaistnieniu sytuacji spornej i będą rozstrzygane według zasad obowiązujących w bowlingu sportowym. Organizator zastrzega sobie możliwość natychmiastowego wykluczenia z Turnieju zawodników spożywających nadmierną ilość alkoholu lub nietrzeźwych.

8. Załącznik nr 1
Oświadczenie formularz RODO – Oświadczenie RODO


Regulamin sprzedaży rund on-line

Słowniczek pojęć:

Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży rund eliminacyjnych turnieju ZG Open 2020 za pośrednictwem strony internetowej.
Organizator – Bowling Club Zielona Góra s.c., ul. Zacisze 16, 65-775 Zielona Góra
Dane rejestrowe – NIP 9731022788, REGON 362187200
Strona internetowa – strona internetowa https://zgopen.kreglezg.pl
Rundy – oplata za rundy eliminacyjne turnieju ZG Open 2020 dostępne w systemie sprzedaży on-line za pośrednictwem strony internetowej.
Kupujący – osoba, która dokonała zakupu on-line.

1. Sprzedaż Rund prowadzi Organizator.
2. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Organizatorem zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu Rund:
• Zarejestrowania się na stronie internetowej zgopen.kreglezg.pl poprzez wypełnienie formularza, w którym należy wpisać: imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.
• Złożenia przez Kupującego zamówienia on-line poprzez wypełnienie formularza zawartego na stronie internetowej.
• Uiszczenia przez Kupującego zapłaty za Rundy dostępnymi na stronie formami zapłaty on-line za pomocą systemu Przelewy24.
• Otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail, przesłanego z systemu Przelewy24.
3. Przed skorzystaniem z procesu zakupu Rund, Kupujący powinien zapoznać się z Regulaminem znajdującym się w sekcji Regulaminy. Zakup przez Internet jest równoznaczne z akceptacją jego treści.
4. Kupujący ma możliwość płatności online przez system Przelewy24.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Przelewy24.
6. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeśli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika jakiej konkretnie czynności dotyczyła sprzedaż usług w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega ewidencji w kasie fiskalnej, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
7. Ceny Rund zawierają podatek VAT.
8. Zakupione Rundy zostaną oznaczone jako „opłacone” przy Kupujacym zaraz po zaksięgowaniu wpłaty przez Przelewy24. Warunkiem oznaczenia rund na „opłacone” jest dokonanie płatności. Płatność uznaje się za dokonaną z momentem otrzymania przez Organizatora informacji o ustanowieniu nowej transakcji w serwisie Przelewy24 i wpływie środków na rachunek Przelewy24.
9. W celu otrzymania faktury VAT Kupujący powinien zgłosić ten fakt Organizatorowi. Zgłoszenie można przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@kreglezg.pl, podając dane do faktury VAT, lub zgłosić się osobiście do Organizatora. Faktura zostanie przygotowana i gotowa do odbioru w Bowling Club Zielona Góra.
10. Za pośrednictwem strony internetowej można kupić jedynie Rundy w cenach podanych na stronie internetowej turnieju.
11. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży przez stronę internetową w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
13. Rundy nie mogą być wymienione na inne opcje niż zostały zakupione.
14. Wszelkie reklamacje należy kierować do Organizatora. Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@kreglezg.pl.
15. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
– dane Kupującego zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu zakupu Rundy,
– datę dokonania transakcji zakupu i numer transakcji,
– opis przedmiotu reklamacji.
16. Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia.
17. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Kupującemu na adres podany w poczcie elektronicznej.
18. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, kontaktu z Kupującym oraz wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży Rund.
19. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do kontroli przetwarzania danych, które je dotyczą na zasadach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. 2002 nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).
20. Kupujący udostępniający swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualniania Organizatora.
21. Organizator świadczy usługi sprzedaży Rund w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu.
22. O planowanej zmianie Regulaminu Organizator poinformuje z 14-dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając na stronie zgopen.kreglezg.pl w miejscu widocznym dla Kupującego przed złożeniem zamówienia, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe, chyba że, Kupujący wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie wobec niego nowych postanowień.
23. Wszystkie informacje na temat cen Rund oraz dane kontaktowe opublikowane są na stronie zgopen.kreglezg.pl.
24. Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej oraz u Organizatora.