Regulamin

Regulamin
VIII Międzynarodowych Otwartych Mistrzostw Zielonej Góry – ZG OPEN 2024
w Bowlingu Sportowym (29.01-04.02.2024)
Grand Prix Polski

Organizator:

Bowling Club Zielona Góra oraz PZKSBS. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Uczestnicy startują w turnieju na własną odpowiedzialność i zrzekają się roszczeń przeciwko organizatorowi w przypadku odniesienia szkód czy obrażeń.

Uczestnictwo, opłaty wpisowe, terminy:

 1. W turnieju mogą uczestniczyć wszyscy bez względu na wiek i płeć. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę przynajmniej jednego rodzica.
 2. Wszyscy uczestnicy muszą posiadać ważną licencję Polskiego Związku Kręglarskiego Sekcji Bowlingu Sportowego lub licencję EBF lub WB. Sprawdzenia aktywnych licencji dokonuje się na stronie związku:
  – licencje jednorazowe SPRAWDŹ
  – licencje klubowe SPRAWDŹ
  – jeśli nie masz licencji, tutaj jest instrukcja, jak ją wyrobić INSTRUKCJA
  – licencja jednorazowa na sezon 10 zł, licencja klubowa na sezon 70 zł
  – robiąc przelew za licencję pamiętaj o wpisaniu w przelewie numeru licencji oraz imienia i nazwiska.
 3. LISTY STARTOWE zostaną otwarte we wtorek 26.12.2023 r. o godz. 18:00.
  Zapisów dokonuje się online na stronie turnieju https://zgopen.kreglezg.pl. podając: imię i nazwisko, klub, numer licencji, email, telefon  oraz rozmiar koszulki.
  UWAGA!
 4. Dla 3 najlepszych zawodników, najlepszej pani oraz najlepszego juniora poprzedniej edycji, listy zostaną otwarte przed oficjalnymi zapisami – 2 rundy.
 5. Zgodnie z regulaminem wyłaniania Kadry Polski, najlepszych 16 mężczyzn oraz najlepsze 8 kobiet z aktualnego rankingu Kadry Polski mają prawo pierwszeństwa w zapisie na turniej – 2 rundy. Dla powyższych zapis będzie możliwy do 25.12.2023 do godziny 18:00 drogą mailową na adres manager@bczg.eu.
 6. Dokonanie zapisu jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości zapisów Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku zgodnie z oświadczeniem RODO z załącznika nr 1.
  W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt pod tel. 886 551 331.
 7. Dopuszcza się możliwość rozegrania dowolnej liczby rund eliminacyjnych dla jednego gracza z wyłączeniem piątek-sobota 02-03.02 – łącznie max. 4 rundy.
 8. OPŁATY – opłat za rundy można dokonywać wyłącznie GOTÓWKĄ, najpóźniej 15 min. przed startem w rundzie. Zawodnik zobowiązany jest do opłacenia przed swoją pierwszą rundą, wszystkich rund na jakie zapisał się danego dnia – NIE PRZEWIDUJE SIĘ ODSTĘPSTW OD TEJ REGUŁY. Na zawodnika, który zapisał się na turniej i nie przyjechał bez wcześniejszego poinformowania organizatora (min. 6 dni przed startem), zostanie nałożona kara porządkowa w wysokości 100 zł.
 9. JUNIORZY do lat 18 otrzymują 50% zniżki przy opłatach za rundy (nie dotyczy konkurencji par).
 10. Harmonogram zawodów:
  Rundy eliminacyjne:

Finał B+C – NIEDZIELA 04.02.2022 r. – godz. 8:30
• dekoracja B i C
• Finał Step 1A – godz. 10:30
• Finał Step 2A – godz. 12:00
• Finał Step 3A – godz. 14:00
• dekoracja ok. godz. 16:00

Smarowanie

Smarowanie ZG OPEN 2024 – link. Maszyna natryskowa Kegel Kustodian Walker Sport. Detergent – Defence-C, olej – ICE. Ratio z zakresu 1:2-1:4, długość z zakresu 38-44 stopy.

Formuła turnieju:

 1. Turniej rozgrywany jest w kategorii indywidualnej open w trzech grupach A, B i C oraz w konkurencjach dodatkowych.
  – grupa A – zawodnicy ze średnią 175 pkt. i więcej z podziałem na kobiety i mężczyzn osobno.
  – grupa B – zawodnicy ze średnią równą lub powyżej 155 pkt. – kategoria Open.
  – grupa C – zawodnicy ze średnią poniżej 155 pkt. – kategoria Open.
  Zawodnicy, którzy w ubiegłych edycjach turnieju zwyciężyli w grupie B lub C, nie mogą w kolejnych edycjach już w nich zagrać. Mogą grać jedynie w grupach wyższych.
 2. Sprawdzanie średniej odbywa się w kolejności: średnia z turniejów OMG, OMP, BB Open, ZG Open, Stegu Cup, BB Summer Cup. Następnie średnia sportowa PZK 2022/23 lub wcześniejszych, średnia z lig lokalnych oraz orzeczenie organizatora. Każdy z zawodników ma prawo przeniesienia się do grupy wyższej zgłaszając przeniesienie przed rozegraniem swojej pierwszej rundy.
 3. Podczas zawodów będą prowadzone następujące osobne konkurencje:
  a) Klasyfikacja par –  zawodnicy mogą wystąpić DOWOLNĄ ilość razy w danej parze z tym samym zawodnikem. Tylko z jednym w jednej rundzie. Zawodnicy nie muszą grać na jednym torze. Rozstrzygnięcie następuje wraz z zakończeniem ostatniej rundy eliminacyjnej. Konkurencja Par jest płatna – 50 zł od pary.
  b) Najwyższa gra – do zakończenia turnieju.
  c) Senior 60+  Najlepszym seniorem będzie najwyżej sklasyfikowany w grupie A. Wiek uprawniający do udziału w konkurencji oblicza się rocznikowo, tak jak w zawodach federacji europejskiej EBF.
  d) Najlepszy junior (do lat 18) – do zakończenia turnieju. Najwyżej sklasyfikowany junior w grupie
 4. Handicapy:
  – każda z Pań – 8 pkt. do gry dla grup Open B i C, w A nie ma handicapu.
  – juniorzy do lat 16 – 8 pkt. do gry,
  – senior 60+ – 5 pkt do gry,
  Maksymalna gra z HCP to 300 pkt.
 5. klasyfikacja TURBO – najwyższa pojedyncza gra zawodnika z rozgrywanego składu jest wliczana do rankingu. Ranking będzie prowadzony dla osób, które zgłosiły i opłaciły start w TURBO – 30 zł. Do pierwszego stepu finałowego przechodzą zawodnicy, którzy nie kwalifikują się z ogólnej klasyfikacji oraz zdobędą najwyższy pojedynczy wynik w rankingu Turbo (wraz z HNDC).
 6. Desperado – jedna gra + HNDC (bez smarowania) – 50 zł dla osób, które nie dostały się z klasyfikacji generalnej ani TURBO do finałów.
 7. W związku z nadaniem turniejowi rangi Grand Prix Polski zawodnicy będą walczyć dodatkowo o punkty do rankingu Kadry Polski oraz do Rankingu Grand Prix Polski zgodnie z punktacją umieszczoną na stronie związkowej oraz z regulaminem organizacji Grand Prix Polski. Jeżeli junior do lat 16 będzie chciał wziąć udział w grupie A i chce walczyć o Punkty do Rankingu kadry Polski musi zrzec się dodatkowych punktów HNDC. To samo dotyczy także Seniorów 60+.
 8. Smarowania, przechodzenie, przydział torów:
  • Przed każdą rundą eliminacyjną oraz rundami finałowymi Step1, Step2 oraz Step3 nastąpi smarowanie torów oraz rozgrzewka 10 min.
  • Po każdej grze w rundach eliminacyjnych oraz finałowych zawodnicy przesuwają się o 2 tory w prawo. Gra odbywa się systemem torów zmiennych.
  • Desperado – 1 gra, bez smarowania. Max. liczba graczy na torze – 5. Bez przechodzenia między torami.
  • Zawodników prosi się o przybycie 20 minut przed składem. Przydzielenie torów odbywa się 15 minut przed składem.
  • Max. liczba uczestników w jednej rundzie eliminacyjnej – 16. Decyduje kolejność zgłoszeń. Max. liczba graczy na parze torów w rundach eliminacyjnych 4 i finałowych 5.
  • Warunkiem odbycia się rundy eliminacyjnej jest minimum 8 zawodników.
  • W składach eliminacyjnych tory są losowane. W finałach Step1, Step2, Step3 i Step4 – wyboru dokonuje się od najwyższej grupy, od najwyżej sklasyfikowanego zawodnika, przy czym dla Step4 naprzemiennie Pani-Pan.
 9. Zawody odbywają się zgodnie z zasadą ustępowania 1 toru (1 tor w lewo i 1 tor w prawo) i 30 s na oddanie rzutu od momentu wejścia na rozbieg.
 10. Dopuszcza się zmianę powierzchni kul podczas rozgrzewki oraz pomiędzy rozgrywanymi grami.

System rozgrywek:

Turniej składa się z następujących etapów:

Eliminacje:
– 5 gier dla wszystkich grup A, B i C. O awansie decyduje suma gier.
– grupa A:
• Panowie: miejsca 1-8 awansują bezpośrednio do finału Step 2A; miejsca 9-20 awansują do Step 1A.
• Panie: miejsca 1-6 awansują bezpośrednio do finału Step 3A
– grupa B: miejsca 1-13 awansują bezpośrednio do Finału B+C
– grupa C: miejsca 1-3 awansują bezpośrednio do finału Finału B+C.

Desperado:
• A – do Step1A przechodzi 2 graczy u Panów i 1 gracz u Pań
• B – do Finału B+C przechodzi 1 gracz
• C – do Finału B+C przechodzi 1 gracz

Turbo:
• A – do Step1A przechodzi 2 graczy u Panów i 1 gracz u Pań
• B – do Finału B+C przechodzi 1 gracz
• C – do Finału B+C przechodzi 1 gracz

W przypadku braku w Desperado gracza, z którejś z grup, do kolejnego etapu wchodzi gracz kolejny po eliminacjach.

Finał B+C = 3 gry + 50% z eliminacji = wynik końcowy
B: miejsca 1-13 z eliminacji + 1 Desperado B + 1 Turbo B
C: miejsca 1-3 z eliminacji + 1 Desperado C + 1 Turbo C
łacznie 20 graczy

Finał Step 1A = 3 gry + 50% z eliminacji
miejsca 9-20 z eliminacji + 2 graczy z Desperado + 2 graczy z Turbo = 16 graczy
do Step 2A przechodzi 8 graczy

Finał Step 2A = 3 gry + 50% z eliminacji
miejsca 1-8 z eliminacji + 8 graczy ze Step 1A = 16 graczy
do Step 3A przechodzi 8 graczy

Finał Step 3A
Panowie: 3 gry + 50% z Step2A = wynik końcowy
8 graczy z Step2A
Panie: 3 gry + 50% z eliminacji = wynik końcowy
miejsca 1-6 z eliminacji + 1 Desperado + 1 Turbo

Dla graczy z Desperado i Turbo, 50% elim. = wynik ostatniego wchodzącego gracza z eliminacji minus 20 pkt. lub 50% ich wyniku z eliminacji.

W przypadku remisu w eliminacjach lub rundach finałowych decyduje wyższa ostatnia gra zawodnika, dalej przedostatnia, itd. W przypadku remisu w Desperado decyduje rzut jednej kuli do skutku. W przypadku remisu w Turbo decyduje wyższe miejsce po eliminacjach.
W przypadku nie pojawienia się zawodnika na finałach, następne osoby NIE otrzymują prawa do startu w poszczególnych stepach finałowych.

Nagrody:

Gwarantowana min. pula nagród w turnieju to – 18.000 zł 

Uregulowania dodatkowe:

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu. Wszystkie protesty i zażalenia muszą zostać zgłoszone do organizatorów, natychmiast po zaistnieniu sytuacji spornej i będą rozstrzygane według zasad obowiązujących w bowlingu sportowym. Organizator zastrzega sobie możliwość natychmiastowego wykluczenia z Turnieju zawodników spożywających alkohol lub nietrzeźwych.
 2. W zawodach można brać udział wyłącznie w stroju bowlingowym. Wytyczne stroju bowlingowego:
  a) koszulka bowlingowa/polówka;
  b) długie spodnie materiałowe (niedozwolony jest jeans, sztruks, dres, krótkie spodenki). Dla kobiet dozwolone są szorty lub spódniczka materiałowa.
  c) zakazane jest noszenie czapek i innych nakryć głowy, szalików oraz słuchawek.
 3. Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na upublicznianie swojego wizerunku w środkach masowego przekazu oraz portalach społecznościowych w celach promocyjnych turnieju.

Załącznik nr 1 – Oświadczenie formularz RODO – Oświadczenie RODO